Komunalna infrastruktura, Novosti|

U ranim jutarnjim satima 10.01.2023.godine u Vogošći je došlo do prekida isporuke toplotne energije onim građanima i ustanovama koje koriste sistem grijanja firme „BAGS – Energotehnika“. Tim povodom je v.d. općinskog načelnika Migdad Hasanović, sa saradnicima posjetio „BAGS – Energotehniku“. U razgovoru sa direktorom „BAGS – Energotehnike“ Nihadom Konakovićem i njegovim saradnicima v.d.načelnika je obaviješten da je došlo do većeg kvara na glavnom kotlu i da ekipe užurbano rade kako bi se uspostavila normalna isporuka toplotne energije.

Istaknuta je spremnost Općine Vogošća da pomogne, u skladu sa svojim kapacitetima, kako bi se našlo rješenje za novonastalu situaciju. Tokom razgovora bilo jegovora i o tome da ova firma godinama iznalazi privremena rješenja, ali da je neophodna temeljita rekonstrukcija svih postrojenja uz značajna ulaganja. Direktor Konaković je naglasio da su postrojenja stara pedeset godina, da je u pitanju prevaziđena tehnologija, da je nemoguće naći rezervne dijelove za tako stara postrojenja, te da je sa postojećim kapacitetima svaka naredna grijna sezona sve neizvjesnija.

V.d. načelnika Migdad Hasanović je pokazao razumijevanje za probleme sa kojima se „BAGS – Energotehnika“ suočava i dodao da je Općina Vogošća, kao zainteresovana strana, spremna da interveniše i u ovakvim situacijama, ali i da se aktivno uključi u procese dugoročnog rješavanja pitanja grijanja u Vogošći, kao i rješavanje konačnog statusa firme. Ponovio je da, bez obzira što „BAGS“ nije u nadležnosti općinskih vlasti nego je nadležan Kanton Sarajevo, to jeste i mora biti briga Općine Vogošća. Takođe je izrazio uvjerenje da će i drugi odgovorni reagovati ovako brzo kao Općina Vogošća i da će se ovo pitanje riješiti na zadovoljstvo građana. Direktor Nihad Konaković je, sa svoje strane, zahvalio v.d. općinskog načelnika na iskazanoj brizi i posjeti i na izraženoj spremnosti da se pomogne.

Napominjući da se ne može sa potpunom sigurnošću tvrditi da će sistem grijanja biti uspostavljen do kraja dana, direktor Konaković je rekao da je uvjeren da će ekipe koje rade cijelu noć i jutro uspjeti u toku dana otkloniti kvar i da će biti nastavljeno sa isporukom toplotne energije građanima i institucijama u Vogošći.

Comments are closed.

Close Search Window