Općinsko vijeće|

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 31.01.2023.godine svoju 22. redovnu sjednicu. Na samom početku vijećnici su razmatrali Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošća za 2022.godinu. Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su usvojili i Program prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2023.godinu. Ukupan iznos predviđenih projekata je oko 13.446.500,00 KM.

Vijećnici su usvojili Odluku o kriterijumima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namjenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje , kao i Odluku o visini najamnine u stambenim jedinicama izgrađenih u okviru projekta RSP Neprofitno socijalno stanovanje“ u Vogošći. U formi nacrta usvojena je Strategija razvoja općine Vogošća za period 2023.-2027. Nacrt Strategije je upućen u javnu raspravu koja će trajati do 28.02.2023.godine.

Usvojen je Izvještaj oradu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01. -31.12.2022. godine. Pored toga usvojeni su i: Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022.  Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu, Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2022. godine, Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2022. godinu, Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-31.12.2022. godine, kao i Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2022. godinu.

Utvrđen je javni interes za nekoliko kapitalnih projekata kao što su: Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže koja se sastoji od: rezervoara „Krivoglavci I“, pumpne stanice „Krivoglavci I“, rezervoara „Krivoglavci II“, pumpne stanice „Krivoglavci II“, potisnog cjevovoda i distributivne mreže; zatim za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže koja se sastoji od: rezervoara „Poturovići“, pumpne stanice „Poturovići“, potisnog cjevovoda i rekonstrukcije cjevovoda; te izvođenje radova na uređenju korita rijeke Bosne u Vogošći, na dionici od mosta u naselju Svrake uzvodno – II faza od profila P10 – P19 u dužini od 451 m.

Kompletan snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u srijedu, 01.02.2023.godine od 20 sati.

Comments are closed.

Close Search Window