Uprava|

Jučer (13.02.2023.godine) je održan sastanak Općinskih načelnika Kantona Sarajevo na inicijativu načelnika Općine Trnovo, Ibre Berila. Sastanku održanom u Javorovom dolu na Bjelašnici prisustvovali su načelnik Općine Ilijaš, Akif Fazlić, Općine Ilidža, Nermin Muzur, Općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić, Općine Novo Sarajevo, Hasan Tanović, te novoizabrani načelnik Općine Vogošća, Migdad Hasanović.

Tema razgovora bila je dosadašnja suradnja lokalnih zajednica Kantona Sarajevo, kao i njeno unapređenje. Odavno ističu potrebu uvođenja izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi što bi u mnogome olakšalo i pojednostavilo rad općina, te bi iniciralo izmjenu zakona o pripadnosti javnih prIhoda u korist lokalnih zajednica. Dalje se razgovaralo o donošenju prostorno planske dokumentacije, te o proceduralnim problemima prilikom donošenja iste. Jedna od tema razgovora je bila nametanje eksterne revizije donošenjem novog zakona o računovodstvu i reviziji, koji predstavlja još jedan teret na budžete lokalnih zajednica. Prilikom jučerašnjeg radnog sastanka je istaknuto i kako je jedan od većih problema svih lokalnih zajednica provedba zakona o javnim nabavkama, njegove složene procedure što u konačnici usporava provedbe budžeta i poštivanje rokova realizacije sporazuma sa višim nivoima vlasti.

Na sastanku su razmatrani zajednički problemi, čija bi rješenja doprinijela dobrobiti građana ovih općina, ali i cijelog Kantona Sarajevo.

Konstatovano je da općine Kantona imaju odličnu saradnju uprkos činjenici da ih vode načelnici iz različitih političkih partija. Interes građana stavljen je ispred interesa politike, a rezultat toga su zajedničke aktivnosti na boljem povezivanju.

Comments are closed.

Close Search Window