Kultura|

Općina Vogošća će ove godine iz svog Budžeta sufinansirati projekte dvadeset i sedam sportskih udruženja koja djeluju na području ove općine. Tim povodom je 04.04.2023.godine upriličeno potpisivanje ugovora sa udruženjima čiji će projekti biti sufinansirani.

Projekti su odabrani u skladu sa pravilima Javnog poziva koji je raspisala Općina Vogošća. Na ovaj način dvadeset i sedam udruženja će u 2023.godini u Vogošći biti sufinansirano sa 93.500,00 KM.

Općinski načelnik Migdad Hasanović iskoristio je ovu priliku i da sa predstavnicima udruženja porazgovara o njihovim realizovanim i planiranim projektima. Predstavnici udruženja su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, ali i iznjeli određene primjedbe i prijedloge za unapređenje te saradnje.

Comments are closed.

Close Search Window