Obavještenja|

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Semizovac, Hotonj i  Svrake sa područja Općine Vogošća

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Semizovac, Hotonj i  Svrake sa područja Općine Vogošća da prijave svoja prava na nekretninama u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu. Javnom objavom Općinskog suda u Sarajevu je dana 31.03.2023. godine pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 30.05.2023. godine.

Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu na adresi Ul. Šenoina br. 1 , prizemlje suda , soba br.14 i 15, svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u gore navedenim katastarskim općinama čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba.

Comments are closed.

Close Search Window