Obavještenja|

U periodu od 20.05 do 30.06. ove godine na području općine Vogošća će se provoditi Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2023.godine.
Navedena Anketa je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materialnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou BiH i entiteta. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari angažovani od strane Federalnog zavoda za statistiku. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u BiH u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Prikupljeni podaci iz ankete će biti povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe.

Comments are closed.

Close Search Window