Komunalna infrastruktura|

Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je danas (16.05.2023.godine) sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Sporazum o programu utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada.

Sporazum je potpisan i sa općinama: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići,Ilijaš i Trnovo.

Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma iznosi 8.167.179 miliona KM.

Sredstva koja se dodjeljuju za realizaciju ovih sporazuma namijenjena su rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže na području svake od općina.

U skladu sa potpisanim Sporazumom projekti vodosnabdjevanja i kanalizacije na području općine Vogošća, ovim putem će biti sufinansirani sa ukupno 955.000,00 KM. Radi se o projektima vodosnabdjevanja naselja Poturovići i Ljubina, zatim vodosnabdjevanju gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake, te nastavak projekta izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj.

Comments are closed.

Close Search Window