Komunalna infrastruktura|

Od 13.06.2023.godine nastavljeni su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Donji Hotonj u dužini od oko 380 metara.

Nastavak ugradnje asfalta podrazumjeva izradu habajućeg sloja debljine 4 cm na kompletnom obuhvatu u površini od cca 2.400 m2. U proteklom periodu izvršena je zamjena podtla i izveden je nevezani nosivi sloj saobraćanice, izgrađeni se kolektori za oborinsku odvodnju, ugrađeni šahtovi i slivnici, postavljeni ivičnjaci na većem dijelu trase, asfaltirana trasa nosivim slojem i pješačke staze. Također, izvršeno je izmještanje određenog broja komunalnih instalacija.

Projektom je planirana izgradnja saobraćajnice u skladu sa Regulacionim planom “Hotonj” što podrazumjeva saobraćajnicu sa dvije kolovozne trake i sa obostranim pješačkim stazama. Radovi se izvode na dijelu saobraćajnice koja se vodi kao javno dobro, a ostatak projekta realizovat će se po rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 502.756,77 KM, a finansira se sredstvima Budžeta Općine.

Radove izvodi firma “AME” d.o.o. Breza.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu materijala kolovozne konstrukcije, izradu kolektora za oborinsku odvodnju, ugradnju betonskih ivičnjaka, postavljanje slivnika za odvodnju, asfaltiranje kolovoza sa dva sloja asfalta i pješačke staze, te izradu nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Širina kolovoza je 6 metara (u kraku 5 metara) i obostrane pješačke staze po 2 metra (u kraku1,6 metara).

Lokaciju na kojoj se izvode radovi obišao je općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima.

Rok za izvođenje radova produžen je obzirom na zimsku sezonu i loše vremenske uslove u tekućoj godini, a obzirom da su se stekli uslovi za nastavak radova isti će biti okončani u narednih nekoliko dana.

Nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window