Komunalna infrastruktura|

Danas (14.06.2023.godine) potpisan je Sporazum o sufinansiranju projekata uređenja korita rijeka Vogošće i Ljubine. Sporazum je potpisan između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Prema ovom Sporazumu sa po 300.000,00 KM biće sufinansirana dva projekta i to: Trajna regulacija rijeke Vogošće na dionici od profila P-17 do izvedene regulacije – II faza; i Regulacija rijeke Ljubine od mosta Garež do mosta na cesti M – 18 sa sanacijom klizišta – II faza.

Projekti bi trebali biti završeni do 31.12.2023.godine. Sporazumi su potpisani i sa drugim općinama u Kantonu Sarajevo kao i sa Gradom Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window