Komunalna infrastruktura|

Općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima obišao je 19.06.2023.godine lokaciju na kojoj se izvode radovi na sanaciji platoa kod broja 26 i pješačke staze kod broja 41 – 49 u ulici Braće Kršo.

Vrijednost radova po Ugovoru iznosi 176.999,87 KM bez PDV-a odnosno 207.089,84 KM sa PDV-om a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća. Izvođač radova je AME d.o.o. Breza. Ovim projektom će se na pomenutom platou obezbijediti sedamnaest novih parking mjesta.

Prema potpisanom ugovoru i projektnoj dokumentaciji planirani su radovi sanacije postojećeg platoa i pješačkih staza, zamjena podtla i izrada novog nosivog sloja tampona, ugradnja ivičnjaka i slivnika za oborinsku odvodnju. Također je predviđena ugradnja nove asfaltne kolovozne konstrukcije u debljini 7cm na saobraćajnim površinama predviđenim za kretanje motornih vozila i 5cm na pješačkim staza i površinama. Do sada su izvedeni radovi na uklanjanju postojeće kolovozne konstrukcije, izvršena je ugradnja betonskih ivičnjaka i izgradnja armirano-betonskih zidova kojima su osigurana dodatna parking mjesta. U narednom periodu planirani su završni radovi na pripremi donjeg stroja saobraćajnice nakon čega će se izvršiti asfaltiranje završnog sloja i izrada saobraćajne signalizacije.

Nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom općinski načelnik je obišao i okolne ulice kako bi sa saradnicima utvrdio koje su prioritetne potrebe na tom području.

Comments are closed.

Close Search Window