Događaji|

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca – Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička kosa, 31.07.2023.godine obilježena je trideset i prva godišnjica Bitke za Poljine.

Na obilježavanju Bitke za Poljine govorili su općinski načelnik Migdad Hasanović pomoćnik ministra u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Osman Smailović. Načelnik Hasanović je govorio o potrebi da se očuva sjećanje na one koju su dali ono najvrjednije, svoje živote. Naglasio je da, ako odustanemo od projekata kulture sjećanja odustajemo i od naših šehida. Takođe se prisjetio vlastitog djetinjstva koje se odvijalo u neposrednoj blizini spomen obilježja i pomješanih osjećaja tih dana. Osjećaja u kojima se miješala tuga sa ponosom.

Za podršku projektima kulture sjećanja Jedinstvene organizacije boraca – Unija veterana općine Vogošća dodijelila je zahvalnice Općini Vogošća, Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo i efendiji Vehbiji Makiću.

Tokom ove bitke poginuo je značajan broj boraca Armije RBiH. Tada su svoje živote u borbi za Bosnu i Hercegovinu položili Šošić Teufik, Čavčić Hakija, Etemović Semedin, Omerović Mirsad, Plakalo Mersal, Bešlija Rašid i Brkanić Ibrahim. Svega deset dana ranije 20. jula u akciji pripadnika 3. i 4. čete na Poljinama nestala su tri saborca Trnka Ilijas, Rokša Senad i Jamaković Muhamed. Oni su, nešto kasnije, na zvjerski način umoreni od agresorske ruke.

U okviru obilježavanja godišnjice ove bitke, Vehbija efendija Makić proučio je Jasin, a Amila Grbo je interpretirala prigodnu ilahiju.

Comments are closed.

Close Search Window