Uprava|

Operativni centar Kantonalne uprave za civilnu zaštitu KS izdao je upozorenje za fizička i pravna lica u Kantonu Sarajevo zbog najavljenog velikog nevremena.

“S obzirom da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozerenje za jake pljuskove, praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra za vremenski interval od 28.08.2023. godine od 17:00 sati do 29.08.2023. godine do 04:00 sati i da loklano može pasti 30 do 60 litara kiše po metru kvadratnom i da su moguću udari vjetra brzine 50-70 km/h, upozoravamo sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina i jakog vjetra (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine i jake udare vjetra) jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava i jakih udara vjetra, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apelujemo na pravna lica koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogle pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i sl. i time ugroziti sigurnost prolaznika. Također, apelujemo sugrađanima da na svojim balkonima i druge otvorene prostore ne ostavljaju predmete koji bi mogli usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja.

Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće kišne padavine (jake pljuskove) i jake udare vjetra na području svojih općina” – navodi se u saopćenju Operativnog centra Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Comments are closed.

Close Search Window