Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 21.09.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Nova Cesta, Nova Željeznička Stanica, Semizovac, Stara Cesta i Stara Željeznička Stanica.

Comments are closed.

Close Search Window