Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za srijedu 27.09.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Abdurahmana Muheremije, Alipašina, Gornji Velešići, Kobilja Glava, Stara Cesta i i Šipska. U periodu od 13 do 16 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Donja Vogošća, Hilme Krke i Nebočaj.

Comments are closed.

Close Search Window