Novosti|

Na osnovu člana 21., 22. i 23. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH” broj 18/16) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije za obradu pristiglih aplikacija broj : 02-31-2076/22 od 30.12.2022.godine, Komisija za odabir korisnika stambenih jedinica u okviru Regionalnog stambenog programa – Projekta BiH6 donosi Odluku o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika koju možete pogledati/preuzeti O V D J E :

Comments are closed.

Close Search Window