Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za srijedu 18.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 13 sati, planirana su isključenja na trafo područjma Omladinska, Gora, Kamenica, Kamenica I, Kamenica II, kamenica Ljetovik, Ljetovik, Ljubina, Nova željeznička stanica, Željeznička stanica, Poturovići, Donja Jošanica, Donja Jošanica I, Donja Jošanica II, Džindino Brdo, Jošanička, Safeta Krupića, Uglješići, Uglješići I, Polomska, Braće Planja, Dreskovača, Hasana Merdžanovića, Muje Šejte, Porodice Hasagić, Samira Gradišića, Tome Mendeša, Uglješići II i Ugorsko II.

Comments are closed.

Close Search Window