Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 20.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 8 do 13 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Stara Cesta, Donji Hotonj, Dumača, Gornji Hotonj, Kobilja Glava, Orahov Brijeg, Slatinski Put, Stara Cesta Jezera, Stara Kaldrma, Gornja jošanica I, Gornja Jošanica II, Gornja Jošanica III, Igmanska, Hasana Merdžanovića, Nova Industrijska Zona, Ugorsko II, Grab 7 – Tihovići, Tihovići, Tihovići Grab i Vrapče.

Comments are closed.

Close Search Window