Komunalna infrastruktura|

Uposlenici firme “AME” d.o.o. Breza od petka 20.10.2023.godine su počeli sa
radovima na asfaltiranju dijela ulice Mitra Šućura. Radovi se izvode shodno ranije potpisanom Okvirnom sporazumu za izvođenje radova na obnavljanju, zamjeni i ojačanju oštećenih kolovoza na području općine Vogošća čija je vrijednost oko 233.150 KM. Okvirni sporazum je potpisan na dvije godine i planirani su radovi na nekoliko lokacija na području općine, a radovi u ulici Mitra Šućura su zbog oštećenja kolovoza prioritetno realizirani.
Ukupna dužina dionice je iznosi oko 165 metara, nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju KS shodno Sporazumu Općine Vogošća i Zavoda.
Navedenim radovima je obuhvaćena sanacija i zamjena postojećeg makadamskog kolovoza i ugradnja novog sa asfaltnim zastorom širine 4 metra i debljinom sloja 7cm. Projektna dokumentacija je izrađena od firme Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo i osim ovog kraka tretirala je i krak prema općini Centar, a koji će predstavljati buduću fazu realizaciju ovog projekta.
Nakon završetka predmetnih radova,po naprijed navedenom Okvirnom sporazumu, planirana je sanacija dijela ulice Kobilja Glava. Radove u ulici Mitra Šućura, danas je obišao načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, te u razgovoru sa stanovnicima ovog dijela općine Vogošća izrazio zadovoljstvo napretkom radova, a oni su zahvalili načelniku što su konačno dobili kvalitetnu saobraćajnicu u naselju.

(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Comments are closed.

Close Search Window