Komunalna infrastruktura|

Iz Službe za komunalne poslove, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove Općine Vogošća obavještavaju građane da je akcija prikupljanja kabastog otpada na području općine Vogošća planirana za 28. i 29. oktobar ove godine.

Akcija se planira u okviru jesenje akcije prikupljanja kabastog otpada u Kantonu Sarajevo koja je počela 07.10.2023.godine, a završava 03.11.2023.godine. U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani vikendom iznose kabasti otpad, a u toku naredne radne sedmice KJKP „Rad“ Sarajevo preuzima obavezu prikupljanja i odvoza kabastog otpada.

Građani Vogošće kabasti otpad mogu iznositi tokom subote 28.oktobra i nedjelje 29.oktobra.

Lokacije za odlaganje kabastog otpada na području općine Vogošća su kod kontejnera na mjesnim zajednicama Blagovac, Kobilja Glava, Semizovac, Svrake, Vogošća I i Vogošća II. Na području Mjesne zajednice Gora odlaganje je planirano kod Mjesne zajednice, na putu za Ljubinu kod Pilane i naselju Gora. U Mjesnoj zajednici Hotonj predviđene su lokacije kod nogometnog igrališta, Stambeni niz B-13, u Baricama na raskršću, na Menjaku kod trafo stanice i u Ugorskom kod džamije.

Comments are closed.

Close Search Window