Događaji, Javni pozivi|

Općina Vogošća poziva organizacija civilnog društva da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Voogošća da apliciraju za finansijska sredstva iz Budžeta Općine Vogošća u skladu sa LOD metodologijom za 2024.godinu

Tekt Javnog poziva možete preuzeti O V D J E !

Obrasce za aplikaciju možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/10/20231030-JP-Aplik-OCD-DD-Obrasci-2024.docx

Comments are closed.

Close Search Window