Komunalna infrastruktura|

Danas (03.11.2023. godine) potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV- II faza između izvođača ” Ted Invest “ d.o.o. Sarajevo i Općine Vogošća.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 343.784,13 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 402.227,43 KM sa PDV-om. Izvođenje radova finanansira se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Općina Vogošća je do sada u naselju Hotonj IV fazno izvela oko 2.5km separatne kanalizacione mreže sa revizionim oknima, te putem KJKP,, Vodovod i Kanalizacija ” d.o.o. Sarajevo izvršila izradu kućnih priključaka.

 Ovim Ugovorom planiran je nastavak radova, a predmet radova je sljedeći:

Radovi će biti izvođeni na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Hotonj IV, u dužini od oko 350 m. Profil cijevi je DN 300 mm (oko 700 m) ,koje su  od centrifugiranog poliestera SN 10 000. Ugrađivati će se GRP okna, vršiti izrada kućnih priključaka (oborinskih i fekalnih) na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu.

Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana, računajući od uvođenja u posao od strane nadzornog organa.

Comments are closed.

Close Search Window