Kultura|

Debatni klub ima za cilj srednjoškolcima pružiti priliku da nauče da učestvuju u razgovorima u kojima će polemički braniti ili opovrgavati prijedloge, odnosno teme. Debatni klub će svojim članovima, učenicima SŠC Vogošća i drugima koji žele postati članovi, omogućiti da poboljšaju svoje komunikacijske vještine, da razviju kritičko mišljenje i da svoje ideje i sugestije iznesu jasno i uvjerljivo. Kvalitetna debata potiče mlade ljude na konstruktivnu raspravu o aktualnim privrednim, socijalnim i političkim temama te tako jačaju kulturu dijaloga. Za realizaciju projekta zadužen je profesor Edin Balta, certificirani debatni trener i sudija. projekat se realizuje u saradnji sa SŠC Vogošća.

Debata zahtijeva opsežna istraživanja i rezultira poboljšanjem intelektualnih i retoričkih vještina debatanata. A prvo predstavljanje javnosti Debatni klub BZK „Preporod“ Vogošća će imati uz predstojeći Dan državnosti – 25. novembar.

(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Comments are closed.

Close Search Window