Obrazovanje|

U Osnovnoj školi „Porodice ef. Ramić“ koja se nalazi u Semizovcu provode se mnogi projekti koji su značajni za učenike. Pa tako je ova škola u okviru projekta „Škole kao zelene zone, faza 2“, a u saradnji sa Nevladinom organizacijom „Save the children in North West Balkans“ uvela nešto novo što će biti od velike koristi kako za uposlenike škole tako i za učenike.

Radi se zapravo o 15 prečišćivača zraka koji će na taj način poboljšati kvalitet zraka u učionicama ove škole. Prema riječima direktora škole Šemse Pačariza učenici pokazuju izuzetno zanimanje za projekte iz oblasti zaštite životne sredine, te navodi da će ova donacija biti od velike koristi.

(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Comments are closed.

Close Search Window