Komunalna infrastruktura|

Krajem prošle sedmice počeli su radovi na ugradnji asfalta u dijelu ulice Branilaca Hotonja krak ulice od broja 65 do broja 103, a sve prema ranije potpisanom  Ugovoru broj: 07-11-694/23 od 29.05.2023. godine, o izvođenju radova na sanaciji puteva u ulicama: Donja Jošanica I, Branilaca Hotonja i Rašida Bešlije, na području općine Vogošća. Vrijednost cjelokupnog ugovora je 454.181,92. Po ovom ugovoru su u ovoj godini već realizirani radovi u ulicama Donja Jošanica i Rašida Bešlije. 

Predmetni krak ulice Branilaca Hotonja je dužine oko 315 metara i prije početka radova saobraćaj je bi ootežan zbog veoma loše kolovozne konstrukcije. Nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa i prevođenja puta i predaje Općini na upravljanje započeti su radovi na sanaciji. Procijenjena vrijednost planiranih radova je oko 140.000,00 sa PDV-om i isti se finansiraju iz budžeta Općine Vogošća a nadzor nad izveđenjem radova vrši Zavod za izgradnju KS. Radove izvodi firma MGBH d.o.o. Sarajevo,

Radovi podrazumijevaju iskop postojeće zemljane kolovozne konstrukcije nakon čega će je ugrađem novi tamponski slojevi od kamenog materijala, nakon čega slijedi ugradnja asfaltnog sloja. Također su na predmetnoj lokaciji vršeni radovi na rješavanju odvodnje površinskih voda sa kolovoza i okolnog terena koja je putem slivnika spojena na već izgrađeni sistem kanalizacije.

Radove je 20.11.2023.godine obišao općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima i tom prilikom izrazio zadovoljstvo činjenicom da se građevinska sezona produžila usljed povoljnih vremenskih uslova, što je omogućilo da se realizuju zacrtani planovi.

Comments are closed.

Close Search Window