Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 30.11.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 16 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: kamenica, mlini, Barica, Branilaca Hotonja, Bosanski put, Ilijaš Stari, Donji Hotonj, Dumača, Grahorište Barica, Hotonj, Hotonj Barice, Mitra Šućura, Ugorsko III, 24.juna, Ahmeda Rizve, Blagovac, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V, Bušća, Kobilja Glava, Krivoglavci, Krivoglavci II, Menjak, Omladinska, Rosulje VI, Rosulje VII, Rosulje VIII i Uglješići.

Comments are closed.

Close Search Window