Događaji, Javni pozivi|

Na osnovu člana 15. Stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.49/06 i 51/09), član 71. i 125. Statuta Općine Vogošća „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst,14/15 i 9/20), član 16. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošće za 2023. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/23)  i  Pravilnika o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Vogošća u 2022. godini, broj: 03-15-1655/2022 od 05.10.2022. godine, Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih unaprijeđenju poslovanja fizičkim licima  koja obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Vogošća za 2023. godinu

Tekst Javnog poziva možete preuzeti O V D J E !

PRAVILNIK o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Vogošća  možete preuzeti O V D J E !

PRIJAVNI OBRAZAC za ostvarivanje ovog prava možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/12/20231213-PRIJAVNI-OBRAZAC-Obrtnici-2023.pdf

Comments are closed.

Close Search Window