Uprava|

Iz Službe Civilne zaštite zaprimili smo dopis o naredbi koju je donijelo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostomog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Naredbu prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 66. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH broj 35/05), poglavlja VI tačke 1. Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjeme zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, hr. 49/23 i 50/23-Ispravke), Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostomog uređenja, građenja i zaštite okoliša donosi:
NAREDBU

1. Proglašava se epizoda ,,Upozorenje” u zonama A, B, C i D Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjeme zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Plan).

2. Naređuje se, u gore navedenim zonama, uz primjenu preventivnih i kontinuiranih mjera utvrđenih u tabelama 1. i 2. Plana, preduzimanje sljedećih mjera/aktivnosti u cilju smanjenja emisija u zrak (alineje 1-8) i zaštite zdravlja stanovništva (alineje 9-13), utvrđenih u tabelama 4. i 5. Plana i to:
Sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja treba da smanje temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 2°C,
Intenzivirati nadzor nad tehničkom ispravnosti vozila sa stanovišta sumnje na prekomjemo zagađivanje okoliša shodno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (“Službeni glasnik BiH” br.33/19),
Zabraniti izvođenje gradevinskih radova na otvorenom prostoru koji produkuju emisiju prašine u zrak,
– Zabraniti saobraćaj za teretna motoma vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščarsije do Nedžarića, sa preusmjerenjem saobraćaja na altemativne pravce kretanja.
Napomena: Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode
– Zabraniti kretanja u zoni A automobila i teretnih vozila, čiji motori imaju normu EURO2 ili manju.
Napomena: Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila pravnih lica koja za potrebe komunalnih preduzeća izvode radove na hitnim intervencijama, vozila invalidnih lica i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca).
– Osigurati protok motomih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim saobraćajnicama,
Izvršiti, u zavisnosti od mogućnosti, pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica.

3. U cilju zaštite zdravlja stanovništva naređuje se u zonama A, B, C i D preduzimanje sljedećih mjera/aktivnosti utvrđenih u Tabeli 5. Plana i to:
Zabraniti javna okupljanja u smislu Zakona o javnom okupljanju KS radi sprečavanja ugrožavanja zdravlja ljudi,
Zabraniti sportske aktivnosti na otvorenom prostoru u smislu Zakona o sportu KS radi sprečavanja ugrožavanja iii pogoršanja zdravlja sportista,
Zabraniti boravak djece na otvorenom prostoru van školske zgrade z.a vrijeme velikih i malih odmora, te odvijanje časova tjelesnog odgoja u dvorištu škola,
Osigurati zaštititu radnika koji rade na otvorenom prostoru (poštari, policajci, komunalni radnici i dr.),
Upozoravati rizične grupe stanovništva na smanjenje kretanja i boravka na otvorenom

4. Za realizaciju ove Naredbe odgovorni su subjekti zaduženi za primjenu Plana, u skladu sa Tabelom 4. i Tabelom 5. Plana.

5. Ova Naredba stupa na snagu danom donosenja.

Comments are closed.

Close Search Window