Novosti|

Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22 i 42/23), i prijedloga Komisija za provođenje Konkursa za dodjelu stipendija Općine Vogošća učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2023/2024.godini, Općinski načelnik  d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

O REZULTATIMA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Cjelokupan Zaključak o rezultatima Konkursa možete pogledati/preuzeti O V D J E !

NAPOMENA : Rezultati su objavljeni 15.01.2024.godine, a rok za PRIGOVORE je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Svi koji su ostvarili ovo pravo potrebno je da dostave kopiju transakcijskog računa na ime i prezime dobitnika stipendije u Službu za privredu, integrisani razvoj i društvene djelatnosti – III sprat kancelarija broj 71 – Adila Žgalj.

Comments are closed.

Close Search Window