Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 12.02.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Krivoglavci, Krivoglavci I i Krivoglavci II.

Comments are closed.

Close Search Window