Obrazovanje|

U sklopu kalendara takmičenja za školsku 2023./2024 godinu 11.03.2024.godine održano je općinsko takmičenje iz informatike za učenike vogošćanskih osnovnih škola. Takmičenje je održano u Osnovnoj školi “Mirsad Prnjavorac”.

Ekipa Osnovne škole “Zahid Baručija”, u sastavu Lamija Avdić, Sina Letuka i Tarik Ajanović  bila je najuspješnija. Druga je bila Osnovna škola “Izet Šabić”, čija je ekipa nastupila u sastavu Omar Hasanović, Faris Spahić i Ahmed Turanović , a treća Osnovna škola “Mirsad Prnjavorac” koju su predstavljali Amar Dajić, Lejla Hadžić i Ajnur Šašić.

Comments are closed.

Close Search Window