Općinsko vijeće|

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 28.03.2024.godine svoju 35. Redovnu sjednicu.

Nakon redovnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative, usvojen je Izvještaj o ostvarnim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2023.godinu kao i izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2024.godinu.

Kada je u pitanju izvršenje Budžeta konstatovano je kako je Budžet u prošloj godini realizovan na nivou od 19.180.145,26 KM.

Usvojene su i Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2024.godinu, kojima je predviđeno da Budžet iznosi 23.561.000,00 KM što predstavlja povećanje od 2.796.000,00 KM, odnosno 13.46%, u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet. Ovo povećanje Budžeta izglasano je jednoglasno.

Općinsko vijeće je utvrdilo prosječnu konačnu građevinsku cijenu po kvadratnom metru korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2023. godini i visinu naknade za pogodnost-rente na području općine Vogošća za 2024.godinu. Prosječna konačna građevinska cijena po jednom (1) m2 korisne površine u stambenoj izgradnji, na području Općine Vogošća u 2023.godini, utvrđena je u iznosu od 1.036,80 KM. Visina naknade za pogodnost – rente na području općine Vogošća za 2024.godinu utvrđena je u iznosu od 10,37 KM po metru kvadratnom za šestu zonu do 62,21 KM po metru kvadratnom za prvu zonu.

Usvojena je i Odluka o uslovima i načinu izdavanja vodnih akata na području općine Vogošća.

Usvojeni su godišnji izvještaji JU Kulturno sportski centar Vogošća i JP RTV Vogošća d.o.o.

Vjećnici su primili k znanju Informacija o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ -Službe socijalne zaštite Općine Vogošća za 2023. godinu, te Informacija o radu OJ Dom zdravlja Vogošća za 2023.godinu.

Snimak sjednice Općinskog vijeća možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu 30.03.2024.godine od 14 sati.

Comments are closed.

Close Search Window