Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za srijedu 03.04.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 16 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Stara Cesta, Donji Hotonj, Dumača, Gornji Hotonj, Kobilja Glava, Orahov Brijeg, Slatinski Put, Stara Cesta I, Stara Cesta – Jezera i Stara Kaldrma.

Comments are closed.

Close Search Window