Uprava|

U Općini Vogošća je 18.04.2024.godine upriličena verifikacijska posjeta Međunarodne organizacije rada, prije nego što se donese konačna odluka. Radi se o drugoj fazi projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje“.

Glavni podnosilac ovog projekta je Općina Vogošća, a ostali subjekti ovog projekta su Općina Ilijaš, Općina Hadžići, SERDA, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, JU Srednjoškolski centar Hadžići, JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš, te privrednici iz ove tri općine (AMA Adriatic d.o.o., MDG International d.o.o., RCB Nanotehnologija d.o.o. , Stamen Modules d.o.o. , Alu-point d.o.o. , MBA Centar d.o.o. , Tarčin International Development Company d.o.o. , Hotel Monti d.o.o.).

Cilj projekta je stvaranje preduslova za kreiranje novih održivih radnih mjesta na lokalnom nivou kroz uspostavu lokalnog partnerstva za zapošljavanje i kreiranje i provedbu programa podrške za aktivaciju i integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada u skladu sa specifičnim potrebama poslodavca.

Comments are closed.

Close Search Window