Komunalna infrastruktura|

Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je danas (19.04.2024.godine) sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Sporazum o programu utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada.

Sporazum je potpisan i sa općinama: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići,Ilijaš i Trnovo.

Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma iznosi oko 7,6 miliona KM.

Sredstva koja se dodjeljuju za realizaciju ovih sporazuma namijenjena su rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže na području svake od općina.

U skladu sa potpisanim Sporazumom projekti vodosnabdjevanja i kanalizacije na području općine Vogošća, ovim putem će biti sufinansirani sa ukupno 1.009.836,00 KM. Radi se o sljedećim projektima:

– Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg;

– Projekat priparne i sekundarne oborinske i fekalne kanalizacione mreže u naselju Hotonj IV;

– Projekat vodosnabdjevanja naselja Poturovići i Ljubina (nastavak projekta iz 2023.godine),

– Nastavak izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj (potez SRC „Sporta“ Hotonj, obuhvat ulica Ramiza Gugaća, Ramiza Alića, Donji Hotonj IV i pripadajuće ulice – Faza II).

Comments are closed.

Close Search Window