Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 29.04.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 8 do 14 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Igmanska i Nova industrijska zona.

Comments are closed.

Close Search Window