Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 09.05.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Branilaca Hotonja, Gornji Hotonj, Hotonj, Orahov Brijeg, Ramiza Alića, Slatinski Put i Stara Cesta.

Comments are closed.

Close Search Window