Javni pozivi|

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji između Općine Vogošća i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o realizaciji obuka iz domena pokretanja biznisa, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje:

Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu sa područja Općine Vogošća za prijavu na program edukacije o vještinama za pokretanje i vođenje vlastitog biznisa

Tekst Javnog poziva možete pogledati/preuzeti sa linka : https://serda.ba/bs/novosti/javni-poziv-startup-firmama-pocetnicima-u-biznisu-sa-podrucja-opcine-vogosca/3857

Comments are closed.

Close Search Window