Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 10.06.2024. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirano je isključenje na trafo područjima Igmanska, Jošanica, Jošanička i Samira Gradišića.

Comments are closed.

Close Search Window