Inspektorat

Pomoćnik-12

GLAVNI INSPEKTOR

Sehad Zeković

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu nad radom sudionika u građenju i održavanju građevine i
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti urbanizma i građenja na osnovu Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na osnovu tog zakona i poduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
 • ostvaruje saradnju sa mjesnim zajednicama po pitanju bespravne gradnje i vodi evidenciju bespravne gradnje na području općine,
 • prati stanje zaštićenih zona i analizira stanje u toj oblasti,
 • vrši inspekcijski nadzor odnosno kontrolu iz oblasti komunalnih djelatnosti i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti komunalnih propisa donesenih na osnovu tog zakona i preduzima zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
 • vrši inspekcijski nadzor u prvom stepenu na osnovu Zakona o cestama Federacije BiH i propisa donesenih na osnovu tog zakona,
 • vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti Inspektorata,
  daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je osnovan,
 • izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Inspektorata,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

UPOSLENICI

Urbanističko – građevinski inspektor

Adresa: III-65 Tel: 033/586-442, lamija.halilovic@vogosca.ba

Viši referent za administrativno-tehničke poslove

Adresa: III-65 Tel: 033/586-442 Mail: uzeir.jugo@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window