Služba civilne zaštite

Pomoćnik-11

ŠEF SLUŽBE

Hajro Nermin

 • Vrši sljedeće poslove i zadatke:
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koje je osnovana,
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,
 • obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
 • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti,
 • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje mu stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za operativno planske poslove i organizaciju mjera zaštite i spašavanja

Adresa: I-29 Tel: 033/586-469 Mail: benjamin.bajraktarevic@vogosca.ba

Stručni savjetnik u operativnom centru civilne zaštite

Adresa: I-28 Tel: 033/586-417 Mail: edin.suman@vogosca.ba

Stručni savjetnik za protiv-požarnu zaštitu i vatrogastvo

Adresa: I-28 Tel: 033/586-417 Mail: adnan.malisevic@vogosca.ba

Viši referent za popunu i mobilizaciju struktura CZ ljudstvom, MTS – om i opremom

Adresa: I-28 Tel: 033/586-417 Mail: muamer.ajazaj@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window