Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik-01

ŠEF SLUŽBE

Merdžanović Admir

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koje je osnovana,
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,
 • obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
 • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti,
 • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje mu stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne i stambene poslove

Adresa: I-36 Tel: 033/586-439 Mail: sadeta.sopovic@vogosca.ba

Viši referent za tehničke poslove na održavanju premjera

Adresa: I-32 Tel: 033/586-429 Mail: admir.efendic@vogosca.ba

Viši referent za tehničke poslove na održavanju premjera

Adresa: I-32 Tel: 033/586-429 Mail: hajrudin.guhdija@vogosca.ba

Viši referent za poslove prijema stranaka i uvida u planove

Adresa: I-35 Tel: 033/586-432 Mail: masa.gljiva-numic@vogosca.ba

Viši referent za tehničke poslove na održavanju premjera

Adresa: I-35 Tel: 033/586-431 Mail: asima.gljiva@vogosca.ba

Stručni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina

Adresa: I-37 Tel: 033/586-429 Mail: eldin.cutura@vogosca.ba

Stručni savjetnik za geodetske poslove i katastar nekretnina

Adresa: I-37 Tel: 033/586-433 Mail: edina.mehmedspahic@vogosca.ba

Stručni savjetnik za geodetske poslove i katastar nekretnina

Adresa: I-37 Tel: 033/586-433 Mail: damir.custovic@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window