Služba za investicije i komunalne poslove

Pomoćnik-05

ŠEF SLUŽBE

Fetah Kadrić

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblastima za koje je osnovana,
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana,
 • obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
 • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga,
 • razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine,
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu,
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata,
 • priprema investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine,
 • obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo, Zavodom za planiranje razvoja Kantona, Zavodom za izgradnju Kantona, kao i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata,
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovana,
 • obavlja poslove praćenja i funkcionisanja komunalnih poslova u interesu za Općinu, posebno na realizaciji projekata komunalne infrastrukture,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
 

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za upravno – pravno rješavanje za komunalne poslove

Adresa: I-21 Tel: 033/586-455 Mail: belma.bradic@vogosca.ba

Stručni savjetnik za komunalne poslove

Adresa: I-24 Tel: 033/586-462 Mail: selma.smajic@vogosca.ba

Stručni savjetnik za komunalne poslove

Adresa: I-22 Tel: 033/586-460 Mail: sanjin.korman@vogosca.ba

Viši referent za komunalne poslove

Adresa: I-20 Tel: 033/586-461 Mail: dzenana.cengic@vogosca.ba

Stručni savjetnik za strateško i projektno planiranje

Adresa: I-21 Tel: 033/586-461 Mail: kerim.hasovica@vogosca.ba

Stručni saradnik za građevinsko-komunalne poslove

Adresa: I-20 Tel: 033/586-463 Mail: vanisa.pjano@vogosca.ba

Stručni savjetnik za lokalne i nekategorisane ceste

Adresa: I-19 Tel: 033/586-463 Mail: adin.bajraktarevic@vogosca.ba

Stručni saradnik za građevinsko-komunalne poslove

Adresa : I-20, Tel: 033/586-463 Mail: lonco.dika@vogosca.ba

Stručni saradnik za lokalne i nekategorisane puteve

Adresa: I-22 Tel: 033/586-460 Mail: jasmin.kamenjas@vogosca.ba

Stručni saradnik za komunalne poslove

Adresa: I-21 Tel: 033/586-461 Mail: vila.denin@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window