Služba za opću upravu

Pomoćnik-03

ŠEF SLUŽBE

Elvir Crvenjak

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti opće uprave,
 • sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana,
 • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • inicira izradu projektnih prijedloga,
 • razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine,
 • rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere za koje nisu nadležne ostale općinske službe,
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti vođenja matičnih knjiga,
 • vrši poslove zaključenja brakova,
 • poslove građanskog stanja,
 • ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,
 • personalne poslove,
 • poslove pružanja pravne pomoći,
 • vrši poslove prijemne kancelarije uključujući prijem, evidentiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte,
 • osigurava pravo pristupa zainteresiranim građanima administrativnim procedurama,
 • vrši poslove Centra za birački spisak,
 • izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti, i te materijale podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za pružanje pravne pomoći, vođenje matičnih knjiga i poslove matičara

Adresa: P-1 Tel: 033/586-448 Mail: sanela.efendic@vogosca.ba

Službenik za info servis

Adresa: Šalter sala Tel: 033/586-449 Mail: indira.dajdzic@vogosca.ba

Viši referent za građanska stanja Adresa: P-2 Tel: 033/586-446 Mail: emina.hasovic@vogosca.ba
Viši referent za arhivu Adresa: Šalter sala Tel: 033/586-453 Mail: melisa.ovcina@vogosca.ba
Viši referent za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa Adresa: Šalter sala Tel: 033/586-454 Mail: amina.merdzanovic@vogosca.ba
Viši referent za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa Adresa: Šalter sala Tel: 033/586-454 Mail: melisa.semic@vogosca.ba

Viši referent za birački spisak i poslove građanskih stanja

Adresa: P-2 Tel: 033/586-446 Mail: arnela.papic@vogosca.ba

Viši referent za kartoteku i otpremu pošte Adresa: Šalter sala Tel: 033/586-447 Mail: elma.hasagic-sejto@vogosca.ba

Viši referent za građanska stanja Adresa: P-2 Tel: 033/586-446 Mail: selma.zundja@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window