Služba za urbanizam i prostorno planiranje

Pomoćnik-06

ŠEF SLUŽBE

Hakija Delić

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti urbanizma, prostornog planiranja,
– sprovodi utvrđenu politiku iz oblastima za koje je osnovana, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana,
– obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
– analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
– priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
– prati stanje i rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u oblasti za koje je osnovana,
– uređenje i korištenje građevinskog zemljišta i korištenje javnih površina,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: III-61 Tel: 033/586-435 Mail: selma.alihodzic@vogosca.ba

Stručni savjetnik za izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata

Adresa: III-61 Tel: 033/586-435 Mail: sabina.spiodic@vogosca.ba

Stručni savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam

Adresa: III-63 Tel: 033/586-441 Mail: elmedin.bazdar@vogosca.ba

Stručni savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam

Adresa: III-63 Tel: 033/586-441 Mail: mirza.ridzanovic@vogosca.ba

Viši referent za geodetske poslove u oblasti prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: III-63 Tel: 033/586-441 Mail: husein.kurtic@vogosca.ba

Viši referent za administrativno-tehničke poslove

Adresa: III-64 Tel: 033/586-436 Mail: bahra.bjelica@vogosca.ba

Viši referent za obračun naknada

Adresa: III-65 Tel: 033/586-419 Mail: meho.ridzanovic@vogosca.ba

Viši referent za tehničke poslove

Adresa: III-64 Tel: 033/586-436 Mail: amela.dzanko@vogosca.ba

Stručni saradnik za prostorno planiranje

Adresa: III-63 Tel: 033/586-441 Mail: almir.colakovic@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window