Osnovno obrazovanje djece i odraslih

Upis djece i odraslih u osnovnu školu 

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 10/04), obavezno je pohađanje redovne osnovne škole u trajanju od 9 (devet) godina i to za djecu od šest do petnaest godina starosti.
Upis djece u prvi razred redovne osnovne škole obavlja se u aprilu i augustu mjesecu na osnovu spiska školskih obveznika.
Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 1.marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.
Na zahtjev roditelja ili staratelja, može se upisati i dijete mlađe od naprijed navedene starosne dobi ukoliko u toku te godine dijete puni 6 godina, i nadležna komisija ocijeni da je dijete sposobno za pohađanje prvog razreda osnovne škole.

Pri upisu djece u prvi razred osnovne škole potrebno je dostaviti:
•Izvod iz matične knjige rođenih
•Potvrdu o ljekarskom pregledu izdatu od nadležne ustanove – Doma zdravlja.
•Upis će se obaviti u prostorijama škole na osnovu navedene dokumentacije i mišljenja stručne komisije za ocjenu sposobnosti djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole.

 

Školovanje odraslih

Upis odraslih polaznika u osnovnu školu vrši se na osnovu konkursa koji objavljuje osnovna škola, najkasnije 10 dana prije početka nastave.
Za sticanje osnovnog obrazovanja odraslih ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo određuje uslove, škole u kojima će se ovo obrazovanje provoditi, kao i način obezbjeđivanja finansijskih sredstava za njegovu realizaciju.
Osnovno obrazovanje odraslih obuhvata polaznike od navršenih petnaest godina života za koje je škola obavezna organizovati nastavu za odrasle.
Dijete koje je mlađe od petnaest godina, a zaostaje za svojom generacijom u obrazovanju četiri i više godina, može biti izuzeto od obaveze redovnog pohađanja osnovne škole i putem besplatnog vanrednog obrazovanja završiti odgovarajuće razrede uz obavezno pohađanje instruktivne nastave.
U skladu sa dosadašnjim iskustvima i realnim potrebama sticanja osnovnog obrazovanja odraslih, građani su ovo pravo ostvarivali u OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” na Koševskom Brdu.

Comments are closed.

Close Search Window