Oblast poljoprivrede i šumarstva

U okviru oblasti poljoprivrede ostvaruju se prava fizičkih lica – individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Za izdavanje uvjerenja o bavljenju poljoprivrednom djelatnošću.
Uz zahtjev se prilaže:
•zemljišno-knjižni izvadak
•kopija katastarskog plana
•taksa u iznosu od 4,00 KM-a

Za izlazak poljoprivredne komisije na teren
Uz zahtjev se prilaže:
•posjedovni list
•kopija katastarskog plana
•kopija lične karte
•taksa u iznosu od 4,00 KM-a

U oblasti šumarstva, prava fizičkih i pravnih lica – vlasnika šuma za izdavanje odobrenja za sječu šuma, a ostvaruju se putem Ministarstava za privredu Kantona Sarajevo.

Uz zahtjev se prilaže:
•zemljišno-knjižni izvadak
•posjedovni list
•kopija lične karte
•ukoliko ima SUVLASNIKA, obavezne su izjave o davanju saglasnosti da se vrši sječa i
•taksa u iznosu od 8,00 KM-a

Comments are closed.

Close Search Window