Udruženje građana i fondacije

UDRUŽENJA GRAĐANA I FONDACIJE

Udruženje i fondaciju mogu osnovati najmanje tri fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine ili u njoj imaju boravište ili tri pravna lica registrovana u BiH.
U zavisnosti od područja djelovanja, zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH je propisan postupak osnivanja, djelovanja, unutrašnje organizacije, registracije, prestanka rada… udruženja i fondacije :
•Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni Glasnik BiH» broj 32/01)
•Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH»broj 45/02)

Udruženje i fondacija se osniva na osnivačkoj skupštini na kojoj se donosi:
•osnivački akt
•statut
•imenuju organe upravljanja, predstavljanja i zastupanja

Zahtjev za upis u registar udruženja i fondacija podnosi se na propisanom obrascu nadležnom organu za registraciju.
Upisom u registar kod nadležnog ministarstva, udruženje i fondacija stiče svojstvo pravnog lica.

UDRUŽENJE GRAĐANA I FONDACIJE UPISUJU SE U REGISTAR

U zavisnosti od područja djelovanja:
•Na području Bosne i Hercegovine – kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo
•Na području Federacije Bosne i Hercegovine – kod Federalnog Ministarstva pravde, Valtera Perića 1, Sarajevo
•Na području Kantona Sarajevo – kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1,Sarajevo

Comments are closed.

Close Search Window