Novosti, Obavještenja, Oglasi i konkursi|

Integralni tekst JAVNOG KONKURSA o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u naselju Solaris   u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije možete preuzeti O V D J E  !

Prijave na javni konkurs potrebno je dostaviti najdalje do 05. avgusta 2022. godine (petak) do 16,00 sati.

Comments are closed.

Close Search Window