Komunalna infrastruktura, Novosti, Obavještenja|

Od 10.08.2022.godine otpočeli su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice i parking površina u kraku Omladinske ulice u dužini od oko 140 metara.

Projektom je planirano proširenje kolovoza sa postojećih 5 na 6 metara, sa korekcijom skretnih radijusa i sanacijom i optimizacijom broja parking mjesta. Rekonstrukcija kraka Omladinske ulice i rekonstrukcija saobraćajnice i mosta u ulici Braće Planja čine jedinstvenu cjelinu, a centralni dio Vogošće će, po završetku radova, dobiti modernu i funkcionalnu saobraćajnicu.

Radove izvodi firma “AME” d.o.o. Breza. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 219.184,99 KM, a finansiraju se putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koja je i zaključila ugovor sa izvođačem.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu materijala kolovozne konstrukcije, ugradnju betonskih ivičnjaka, postavljanje slivnika za odvodnju, asfaltiranje kolovoza sa dva sloja asfalta i pješačke staze, te izradu nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Rok za izvođenje radova je 60 dana od uvođenja u posao, a nadzor vrši “Institut za građevinarstvo – IG” d.o.o. Banja Luka.

Comments are closed.

Close Search Window