Novosti, Obavještenja|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 05.09.2022.godine na području Vogošće, u periodu 9 do 15 sati planirana su isključenja na trafo područjima Donja Ljubina, Garež, Gora, Krč, Ljubina, Ljubina Garež, Nova Cesta, Sedraši i Semizovac.

Comments are closed.

Close Search Window